2016. szeptember 26., hétfő

이슈트반 오로스

Szöul, AGI (Alliance Graphique Internationale) kongresszus. Nem bírom megállni, hogy az előadásomat beharangozó életrajzot (azt hiszem az) ide ne másoljam koreaiul. Minden további az AGI honlapján. 이슈트반 오로스(Utisz)는 University of Arts and Design in Budapest에서 그래픽 디자이너로 교육받았다. 졸업 후인 1975년 그는 극장과 영상 애니메이션에 관심을 두게 되었고, 무대 디자이너 겸 영화감독으로 활동하기 시작하였다. 이후 오로스는 극장, 영화, 전시를 위한 포스터를 디자인하기도 하고, 동유럽 민주화 운동 당시에는 정치적 포스터를 그리기도 하였다. 그는 화가이자 판화가로 알려져 있는데, 일러스트레이터로서 그는 독일의 그래픽 아티스트인 M.C. Escher의 영향을 받았다. 오로스는 전통적 인쇄 기술인 목판화와 금속판화를 사용하는 동시에, 시각적 패러독스와 착시현상을 이용한 접근방법을 보여준다. A fönti képen David Tartakover kicenzúrázott plakátja mosolyog, lent pedig Max Kisman rajza, amit az előadás alatt csinált.


2016. szeptember 22., csütörtök

225 ÉVES ...

... lenne a "bolond Stefi gróf". Ő mondta: "Népek kormányaikkal való diszharmóniáját harmóniába hozni mindig nehéz, még akkor is, ha a vezetők és a vezetettek - amennyire lehet - világosan látnak. Ha azonban a népek rövidlátással vannak megverve, a hatalmon lévők pedig egyenesen vakok, akkor a harmónia megteremtése némiképp bizony meghaladja az emberi erőt, s ilyenkor dönt a véletlen, a világszellem, a magasabb fény, a fátum, az Isten."
Máshol meg: "Tisztelek minden véleményt - kivéve a megvásároltakat - ezeket megvetem."

2016. szeptember 15., csütörtök

ARANY VARIÁCIÓKKis keresztem
Hogy szereztem?
Feleljétek ezt, ha kérdik:
Elkopott a lába térdig.


Kis keresztet
Hogy szerezzek?
Talpaltam eleget pedig.
Mit adok most vissza nekik


(Kis keresztet
Hogy szerezzek?
Visszaadni most a divat,
De kinek nincs, vissza mit ad?)


*  
Járnak hozzám méltóságok,
Kötik rám a méltóságot:
"Megbocsásson méltóságtok,
Nem érzek rá méltóságot." Hívnak a méltóság-kötözők mobilon s emileznek,
Megigérik, hogy az ő méltóbb köreikbe bevesznek:
Méltatlan amúgy is, odaát egy „éppen ilyennek”,
De ha nem méltánylom, bocsi, ők már semmit se tehetnek. 


*
A hazáról egy merész szót
Én is ejték hajdanába'
Mikor annyit is nehéz volt:
Most közömbös lettem s gyáva.Most!... mikor szabad sajtó van,
   És üvölt a pajkos gyermek,
S vénasszony az utc'ajtóban
Nagy-bátran fülébe ordít
   A királynak, miniszternek.


A hazáról pár merész szót
hajdanában ő is ejtett,
amelyet, ha nem volt rá mód
szólni nyíltan, versbe rejtett.

Utánoztam, ó be hányszor,
ma már csak egy utat járnék,
– elég volt a kamuflázsból –
az se baj, ha korszerűtlen:
a harmadik velszi bárdét.


*

Vágd le fejét nyakkal, szárnyát és combjait; úgy jő
Sarkantyúja elől, és a két vállperec oldalt;
Most oldalra teszed s mellét elvágod a háttól,
Mellhúsát (ha nagyobb) szépen lemetéled a csontról,
Megtöröd a derekát s elejét nem bántod azontul,
Ámde farát, hosszába, megint háromra metéled;
Mindezt jó késsel, hogy húst, bőrt össze ne nyizbálj!


Nyúlj le a torkán, csusszantsd le karod könyökig vagy
vállig egészen, kásás, langy nyirok és lepedékek
közt tapogasd jól ki, ahol kezdődik a gyomra,
mélyebbre, ha bírsz még (átnyomakodva a trutymón)
nyúlni barátom, tedd azt, fogj rá, ragadd meg a bélt,
húzd kifelé, de ne rángasd, meglátod olyan lesz
így is, mint hogyha magától fordult volna ki csak.


*
Ma hatvankét esztendeje annak,
Mikor engem megtettek Johannak,
Esztendeim hát bövibe' vannak
Nem sok időt igérek magamnak.


Hatvankét éve, hogy lett belőlem Pista,
tele van már velem mindenféle lista,
csurig vagyok én is már saját magammal:
ennyit élni együtt egy ilyen alakkal!

*
Életem hatvanhatodik évébe'
Köt engem a jó Isten kévébe,
Betakarít régi rakott csűrébe,
Vet helyemre más gabonát cserébe.


Közel a hatvanhat, köttessék a kéve,
Bé lesz takarítva, révre lészen téve,
Akad-é valaki, vélem, ki cserélne,
Helyettem, hogy lépne Isten elejébe?